Skip to Content.
Sympa Menu

compliancenews - Compliance & Whistleblowing Alert - aktualności

Subject: Compliance & Whistleblowing Alert - aktualności

Description: Compliance & Whistleblowing Alert - lista mailingowa mająca na celu dystrybucję
informacji i aktualności dotyczących ryzyka braku zgodności regulacyjnej oraz
tematyki whistelblowing (sygnalizacji nieprawidłowości w organizacji).

Top of Page