Skip to Content.
Sympa Menu

td-uj - Newsletter Towarzystwa Doktorantów UJ

Subject: Newsletter Towarzystwa Doktorantów UJ

Description: Bieżące informacje skierowane do doktorantów na temat studiów doktoranckich w
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wiadomości dotyczące: inicjatyw podejmowanych
przez TDUJ, możliwości stypendialnych, organizowanych konferencji krajowych i
zagranicznych, możliwości publikacji w periodykach oraz szkoleń podnoszących
kompetencje uczestników studiów trzeciego stopnia.

Top of Page