Skip to Content.
Sympa Menu

krwiodawstwo - akcje honorowego krwiodawstwa - informacje

Subject: akcje honorowego krwiodawstwa - informacje

Description: Informacje o akcjach honorowego krwiodawstwa organizowanych na terenie Kampusu
600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiello#skiego przez Klub Honorowych Dawców
Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednostki współpracujące.

Top of Page